Odredbe i uvjeti

Ovi uvjeti i odredbe primjenjuju se na kupnju u internetskoj trgovini HR.ATAKT.COM kojom upravlja Ing. Roman Škorňák.

Uvjeti dodatno definiraju i preciziraju prava i obveze prodavatelja, a to je Ing. Roman Škorňák, sa sjedištem na adresi K Nadjezdu 2, 720 00 Ostrava - Hrabová, Češka Republika, Osobni broj / IČO /: 654 75 054, Porezni broj / DIČ /: CZ7106165550, upisan u Trgovački registar Grada Ostrava i kupac (kupac, potrošač).

Svi ugovorni odnosi sklapaju se u skladu s pravnim poretkom Češke Republike. Ako je ugovorna strana potrošač, odnosi koji nisu uređeni uvjetima poslovanja uređeni su Građanskim zakonikom (br. 89/2012 Zb) i Zakonom o zaštiti potrošača (br. 634/1992 Zbornik). Ako ugovorna strana nije potrošač, odnosi koji nisu uređeni uvjetima poslovanja uređuju se Građanskim zakonikom (br. 89/2012 Zb.).

DEFINICIJE

Prodavač je Ing. Roman Škorňák, sa sjedištem na adresi K Nadjezdu 2, 720 00 Ostrava - Hrabová, Češka Republika, Matični broj osobe / IČO /: 654 75 054, Porezni identifikacijski broj / DIČ /: CZ7106165550, upisana u trgovački registar dr. Grad Ostrava. ing. Roman Škorňákje osoba koja pri sklapanju i ispunjavanju ugovora djeluje u okviru svoje poslovne ili druge poduzetničke djelatnosti. To je poduzetnik koji izravno ili preko drugih poduzetnika opskrbljuje kupca proizvodima ili pruža usluge. Uvjeti također reguliraju prava i obveze sudionika kupoprodajnog ugovora sklopljenog na daljinu putem poslužitelja HR.ATAKT.COM i svih njegovih odjela između prodavatelja: "Poslovnog partnera ing. Romana Škorňáka" i kupac. "Poslovni partner ing. Romana Škorňáka" u daljnjem tekstu "Poslovni partner" ili također "Dobavljač" je ugovorni dobavljač internetske trgovine koja izravno prodaje robu kupcu putem poslužitelja HR.ATAKT.COM. U tom slučaju poslovni partner osigurava potpunu isporuku robe kupcu te naknadno rješava sve poslovne zahtjeve koji proizlaze iz ovih uvjeta. U tom slučaju sklapa se kupoprodajni ugovor između: prodavača "Poslovnog partnera" i kupca, pri čemu je posrednik u trgovini "Ing. Roman Škorňák". Poslovni partner je uvijek naveden u narudžbi (u rubrici "DOBAVLJAČ") koja je sastavni dio uspostavljenog poslovnog odnosa. Poslovni partner je također odgovoran za podatke o robi na poslužitelju HR.ATAKT.COM. koji je sastavni dio uspostavljenog poslovnog odnosa. Poslovni partner je također odgovoran za podatke o robi na poslužitelju HR.ATAKT.COM. koji je sastavni dio uspostavljenog poslovnog odnosa. Poslovni partner je također odgovoran za informacije koje se nalaze na poslužitelju HR.ATAKT.COM.

Kupac naše internet trgovine je kupac . Zbog važeće zakonske regulative razlikuje se kupac koji je potrošač i kupac koji nije potrošač.

Kupac potrošač ili samo potrošač je svaka osoba koja izvan djelokruga svoje poslovne djelatnosti ili izvan djelokruga samostalnog obavljanja struke sklopi ugovor s poduzetnikom ili na drugi način s njim posluje.

Kupac koji nije potrošač je poduzetnik. Poduzetnikom se smatra i svaka osoba koja sklapa ugovore u vezi s vlastitim poslovanjem, proizvodnjom ili sličnim djelatnostima ili samostalnim obavljanjem svoje struke, odnosno osoba koja nastupa u ime ili za račun poduzetnika.

KUPOPRODAJNI UGOVOR

Ako je kupac potrošač, prijedlog za sklapanje kupoprodajnog ugovora (ponude) je postavljanje ponuđene robe od strane dobavljača na stranicu, kupoprodajni ugovor nastaje slanjem narudžbe od strane kupca - potrošača i prihvaćanjem naručiti od strane dobavljača. Isporučitelj će kupcu odmah potvrditi ovo prihvaćanje informativnom e-poštom na navedeni e-mail, ali ta potvrda ne utječe na sklapanje ugovora. Nastali ugovor (uključujući ugovorenu cijenu) može se promijeniti ili otkazati samo sporazumom stranaka ili na zakonskim osnovama.

Prije slanja narudžbe prodavatelju, kupcu je dopušteno provjeriti i promijeniti podatke koje je kupac unio u narudžbu, čak i s obzirom na sposobnost kupca da otkrije i ispravi pogreške učinjene prilikom unosa podataka u narudžbu. Kupac šalje narudžbu prodavatelju klikom na gumb "Završi narudžbu".

Ako kupac nije potrošač, prijedlog za sklapanje kupoprodajnog ugovora je poslana narudžba robe od strane kupca, a sam kupoprodajni ugovor sklopljen je u trenutku dostave prodavateljeve obvezujuće suglasnosti kupcu uz ovaj prijedlog.

Sklapanjem kupoprodajnog ugovora kupac potvrđuje da je pročitao ove uvjete, uključujući i postupak reklamacije , te da se s njima slaže. Kupac je prije samog izvršenja narudžbe u dovoljnoj mjeri upoznat s ovim uvjetima i postupkom reklamacije te se s njima može upoznati.

Rok za rješavanje reklamacije obustavlja se ako prodavatelj nije primio sve dokumente potrebne za rješavanje reklamacije (dijelove robe, druge dokumente i sl.). Prodavatelj je dužan u najkraćem mogućem roku od kupca zatražiti dodatne dokumente. Od tog datuma rok miruje do dostave tražene dokumentacije od strane kupca.

Između ostalog, prodavatelj zadržava pravo otkazati narudžbu ili njezin dio prije i nakon sklapanja kupoprodajnog ugovora, temeljem dogovora s kupcem, u sljedećim slučajevima: roba se više ne proizvodi ili isporučuje ili je cijena dobavljača porasla. značajno promijenio. Ako je Kupac već platio dio ili cijelu kupoprodajnu cijenu, ovaj iznos će se vratiti na njegov račun ili adresu i Ugovor o kupoprodaji neće biti zaključen.

Darovi koji se pružaju potpuno besplatno ne mogu biti predmet nikakva prava potrošača. Takva roba ispunjava uvjete Ugovora o donaciji i sve standarde prema važećem zakonodavstvu Češke Republike.

PRAVA NA NEISPRAVNO IZVRŠENJE

Prava i obveze ugovornih strana u vezi s pravima koja proizlaze iz neispravnog izvršenja uređena su relevantnim općeobvezujućim propisima (osobito odredbama članaka 1914. do 1925., članaka 2099. do 2117. i članaka 2161. do 2174. Zakona br. 89/201. ., Građanski zakonik).

Prodavatelj po primitku odgovara potrošaču da artikl nema nedostataka. Prodavatelj je posebno odgovoran potrošaču da u trenutku kada je potrošač preuzeo,

Ako artikl nema gore navedene karakteristike, potrošač može zatražiti i isporuku novog artikla bez nedostataka, osim ako je to nerazmjerno zbog prirode nedostatka, ali ako se nedostatak odnosi samo na dio artikla, potrošač može zahtijevati samo zamjenu dijela; ako to nije moguće, može odustati od ugovora. Međutim, ako je to nerazmjerno zbog prirode kvara, posebno ako se nedostatak može otkloniti bez nepotrebnog odgađanja, potrošač ima pravo na besplatno otklanjanje kvara. Potrošač ima pravo isporučiti novi artikl ili zamijeniti dio i u slučaju otklonivog kvara, ako artikl ne može pravilno koristiti zbog ponavljanja kvara nakon popravka ili zbog većeg broja nedostataka. U tom slučaju potrošač također ima pravo odustati od ugovora.

Ukoliko potrošač ne odustane od ugovora ili ne iskoristi pravo na isporuku novog artikla bez nedostataka, zamjenu njegovog dijela ili popravak artikla, može zatražiti razumni popust. Potrošač ima pravo na razumni popust čak i ako prodavatelj ne može isporučiti novi artikl bez nedostataka, zamijeniti njegov dio ili popraviti artikl, kao i ako prodavatelj ne otkloni situaciju u razumnom roku ili ako bi dogovaranje popravka moglo uzrokovati potrošaču znatne poteškoće.

Pravo manjkavosti ne pripada kupcu, ako je kupac prije preuzimanja stvari znao da stvar ima nedostatak, ili ako je kupac sam prouzročio nedostatak.

Potrošač ima pravo ostvariti pravo na nedostatak koji se pojavi na robi široke potrošnje u roku od dvadeset i četiri mjeseca od primitka.

Odgovornost prodavatelja za nedostatkene odnosi se na habanje uzrokovano njegovom normalnom uporabom . Uobičajena upotreba odjeće, obuće i ostalih modnih dodataka, primjerice, je istrošenost ili oštećenje klinova za pričvršćivanje, putnih i mehanizama za pričvršćivanje (ZIP, kopče, kopče, omče). Prodavateljeva odgovornost za nedostatke se ne odnosi naoštećenje navedenih mehanizama uzrokovano njihovim nepravilnim, neprikladnim ili jakim pričvršćivanjem, zatvaranjem, otvaranjem znači oštećenje kidanjem šavova, klizanjem ili kidanjem materijala i sl. U obući je npr. gaženje potplata, kidanje jezika ili vezica, ako je takvo kvar nije prijavljen i prijavljen prodavatelju odmah nakon što je kupac preuzeo narudžbu (tj. provjerom robe od strane kupca prilikom isporuke), pretpostavlja se da je kvar uzrokovan nepravilnim korištenjem ili to je istrošenost stvari normalne upotrebe.

U drugim slučajevima (osim nedostataka koji su na predmetu uzrokovani njegovom normalnom uporabom), ako se nedostatak ukaže u roku od šest mjeseci od primitka, smatra se da je predmet bio neispravan u trenutku primitka.

Ostala prava i obveze stranaka u svezi s odgovornošću prodavatelja za nedostatke mogu se regulirati postupkom prigovora prodavatelja.

PRAVO POTROŠAČA NA ODUSTANAK OD UGOVORA

Ako je kupoprodajni ugovor sklopljen putem komunikacije na daljinu (u internetskoj trgovini), potrošač ima pravo u skladu sa § 1829 stavak 1 Građanskog zakonika pravo odustati od ugovora bez navođenja razloga u roku od 14 dana od primitka. robe više vrsta robe ili isporuke više dijelova, ovaj rok teče od dana primitka posljednje isporuke robe). Odustajanje od kupoprodajnog ugovora mora se poslati prodavatelju u roku navedenom u prethodnoj rečenici.

U slučaju da potrošač želi odustati od ugovora u roku od 14 dana, kontaktira prodavatelja i po mogućnosti pismeno izjavljuje da odustaje od ugovora, idealno navodeći broj narudžbe, datum kupnje i broj računa za povrat novca. Napomena: Novac se također može vratiti u gotovini u sjedištu tvrtke ili u prostorijama prodavača.

Za odustajanje od kupoprodajnog ugovora, potrošač također može koristiti uzorak obrasca koji je dao prodavatelj, a koji čini aneks ovim uvjetima. Odustajanje od kupoprodajnog ugovora potrošač može poslati na adresu ureda prodavatelja ili na adresu e-pošte prodavatelja info@msbox.cz .

U slučaju da kupac odustane od ugovora iz prethodnih stavaka, prodavatelj će vratiti sredstva primljena od kupca (osim iznosa koji predstavlja dodatne troškove dostave nastale kao rezultat kupčevog odabira načina dostave, a koji se razlikuje od najjeftiniji standardni način dostave koji nudi prodavatelj) do 14 dana od dana odustajanja od kupoprodajnog ugovora od strane kupca, na isti način na koji je prodavatelj primio od kupca, osim ako kupac ne odredi drugačije. Prodavatelj također ima pravo vratiti izvršenje koje je kupac pružio prilikom vraćanja robe kupcu ili na drugi način, ako je kupac suglasan, a kupac ne snosi dodatne troškove. Ako kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, prodavatelj nije dužan vratiti primljena sredstva kupcu prije nego što kupac vrati robu ili dokaže da

Međutim, odredbe Zakona o odustajanju od ugovora u roku od 14 dana ne mogu se shvatiti kao mogućnost besplatne posudbe robe. U slučaju ostvarivanja prava na odustanak od ugovora u roku od 14 dana od dana preuzimanja izvedbe, potrošač mora prodavatelju u roku od 14 dana od dana odustajanja od ugovora dati sve što je dobio temeljem kupoprodajnog ugovora. Ako to više nije moguće (npr. u međuvremenu je roba uništena ili potrošena), potrošač mora dati novčanu naknadu u zamjenu za ono što se više ne može izdati. Ako je vraćena roba samo djelomično oštećena, prodavatelj može potraživati ​​naknadu štete od potrošača i svoj zahtjev prebiti s vraćenom kupoprodajnom cijenom. U takvom slučaju prodavatelj je dužan dokazati štetu. U tom slučaju prodavatelj potrošaču vraća samo sniženu kupovnu cijenu.

Prodavatelj može nadoknaditi stvarne troškove nastale povratom robe s kupovnom cijenom koju treba vratiti kupcu.

Potrošač nema pravo odustati od ugovora u skladu s odredbama članka 1837. Građanskog zakonika, posebno u slučaju ugovora:

Daljnje informacije o potrošačevom odustajanju u roku od 14 dana dostupne su na web stranici prodavatelja.

Prodavatelj zadržava pravo otkazati narudžbu za robu označenu izrazom "Trenutačno nedostupna" ako se roba više ne može isporučiti ili zamijeniti drugim modelom ili ako se njezina cijena značajno promijenila, a kupac to ne prihvaća prije kupoprodajnog ugovora. . Prodavatelj obavještava kupca o ovoj situaciji. Ako je dio ili cijela narudžba plaćen, kupac će imati povrat novca.

UVJETI PLAĆANJA

Specifični uvjeti i mogućnosti plaćanja i načina prijevoza detaljnije su opisani na stranici Načini plaćanja i transporta .

Roba ostaje vlasništvo prodavatelja do potpune isplate i prihvaćanja, ali rizik od oštećenja robe prelazi na kupca.

Podaci o naplati Kupca ne mogu se retroaktivno mijenjati nakon slanja narudžbe.

Prema Zakonu o registraciji prodaje, prodavatelj je dužan kupcu izdati račun, a ujedno je dužan zaprimljene prodaje prijaviti poreznom upravitelju putem interneta; u slučaju tehničkog kvara, najkasnije u roku od 48 sati.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Podaci o korisnicima pohranjuju se u skladu s važećim zakonima Češke Republike, posebno Zakonom o zaštiti osobnih podataka br. 101/2000 Coll. izmijenjen kasnijim izmjenama i dopunama i propisima. Sklapanjem ugovora kupac pristaje na obradu i prikupljanje njegovih osobnih podataka u bazu prodavatelja nakon uspješnog ispunjenja ugovora, do njegovog pisanog neslaganja s ovom obradom.

Kupac ima pravo pristupa svojim osobnim podacima, pravo na ispravak, uključujući i druga zakonska prava na te podatke. Osobni podaci mogu se ukloniti iz baze podataka na temelju pisanog zahtjeva kupca. Osobni podaci kupaca u potpunosti su zaštićeni od zlouporabe. Dobavljač ne prosljeđuje osobne podatke kupaca bilo kojoj drugoj osobi. Iznimka su vanjski prijevoznici kojima se osobni podaci kupaca prenose u minimalnoj mjeri potrebnoj za isporuku robe.

Pojedinačne ugovore operater arhivira nakon sklapanja, u elektroničkom obliku i dostupni su samo operateru trgovine.

Uvjeti zaštite osobnih podataka opisani su na stranici zaštite osobnih podataka .

POVRAT ELEKTRIČNIH UREĐAJA

Prodavatelj osigurava povrat električne opreme iz kućanstava i odvojeno prikupljanje električnog otpada, baterija i akumulatora, u skladu s važećom zakonskom regulativom. Kupac ima pravo vratiti staru električnu opremu pri kupnji nove slične električne opreme, odnosno baterija ili akumulatora u bilo kojoj prodavaonici prodavatelja. Adrese ovih trgovina navedene su u kontaktima prodavača na ovoj web stranici.

Kupac također ima pravo predati električnu opremu, električni otpad ili baterije ili akumulatore na sabirnim mjestima RETELA, sro koja su navedena na njezinim web stranicama. Na ovim stranicama su navedeni i negativni učinci tvari koje se koriste u baterijama ili akumulatorima, kao i grafički simboli za odvojeno prikupljanje, informacije o tome kako se zasebno prikupljanje vrši i njihovo značenje. Kupac također ima pravo vratiti električnu opremu, električni otpad ili baterije ili akumulatore na sabirnim mjestima namijenjenim za prikupljanje takvog otpada u odgovarajućoj općini.

Prodavatelj također osigurava besplatan povrat električne opreme iz kućanstava izravno u kućanstvu, ako kupac naruči robu slične vrste i namjene. Povrat se odnosi na električnu opremu u broju koji odgovara naručenoj robi.

Električna oprema, električni otpad, baterije i akumulatori ne smiju se odlagati s miješanim otpadom, već se moraju odlagati na za to predviđena sabirna mjesta, odnosno sabirna mjesta ili sabirna mjesta, kao što su gore navedena. Ovi objekti i otpad dalje će se koristiti za proizvodnju novih postrojenja. Opasne i štetne tvari iz ovih uređaja i otpada mogu naštetiti okolišu ili zdravlju ljudi.

TROŠAK KORIŠTENJA SREDSTAVA KOMUNIKACIJE NA DALJINU

Kupac pri sklapanju kupoprodajnog ugovora pristaje na korištenje komunikacijskih sredstava na daljinu. Troškove koje kupac ima korištenjem sredstava komunikacije na daljinu u vezi sa sklapanjem kupoprodajnog ugovora (troškovi internetske veze, troškovi telefonskih razgovora) snosi sam kupac.

RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA IZMEĐU PRODAVATELJA I KUPCA

U slučaju da između Prodavatelja i Kupca iz kupoprodajnog ugovora ili ugovora o pružanju usluga nastane potrošački spor koji se ne može riješiti sporazumno , Kupac može podnijeti prijedlog za izvansudsko rješavanje takvog spor do naznačenog izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova.


Središnji inspektorat češke uprave za trgovinsku inspekciju - ADR odjel
Štěpánská 15
120 00 Prag 2

E- pošta: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Kupac također može koristiti platformu za online rješavanje sporova koju je postavila Europska komisija i koja je dostupna na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

ZAVRŠNE ODREDBE

Prodavatelj rješava pritužbe potrošača putem obrasca za kontakt ili e-mail adrese info@msbox.cz . Podatke o rješavanju prigovora kupca prodavatelj će poslati na e-mail adresu kupca.

Prodavatelj ima pravo prodavati robu na temelju trgovačke dozvole. Kontrolu obrtne dozvole obavlja nadležni ured za izdavanje obrtnih dozvola iz svoje nadležnosti. Ured za zaštitu osobnih podataka nadzire područje zaštite osobnih podataka. Češka nadzorna uprava za trgovinu, u ograničenoj mjeri, nadzire poštivanje Zakona br. 634/1992 Coll., o zaštiti potrošača, s izmjenama i dopunama.

Ovi uvjeti vrijede kako je navedeno na web stranici prodavatelja, na dan sklapanja kupoprodajnog ugovora. Nakon potvrde, narudžba potrošača se arhivira kao sklopljen ugovor između kupca i prodavatelja radi njenog ispunjenja i daljnje evidencije, a njezin status je dostupan kupcu. Ugovor se može sklopiti na češkom jeziku, ili na drugim jezicima, osim ako je to razlog nemogućnosti sklapanja. Kupnjom kupac pristaje na slanje komercijalnih poruka.

Ovi uvjeti i odredbe omogućuju potrošaču da ih arhivira i reproducira. U trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora, kupac prihvaća sve odredbe uvjeta i odredbi koje vrijede na dan slanja narudžbe, uključujući i cijenu naručene robe navedenu u potvrđenoj narudžbi, osim ako je u konkretnom slučaju dokazivo drugačije ugovoreno .

Ovi uvjeti stupaju na snagu 2.5. 2022